• Akuttmottaket i Kristiansand har både for lite plass og for få ansatte til å ta i mot alle pasientene som kommer de nærmeste årene, og derfor må direktør Jan-Roger Olsen planlegge et nytt bygg til rundt en milliard kroner. FOTO: Tore André Baardsen

Akutt behov for milliardbygg

Sørlandet sykehus trenger snart plass til dobbelt så mange akutt— og intensivpasienter som nå, samt alvorlig syke nyfødte.