• Universitetet i Agder har hatt en egen arbeidsgruppe i sving som har sett på sammensetningen av studiene. De mener universitetet igjen må vurderer å slå sammen studier som både finnes i Grimstad og Kristiansand. Det kan bety at lærerstudier samles i Kristiansand og sykepleierutdanningen i Grimstad. FOTO: Jon Anders Skau

Kristiansand kan miste sykepleierutdannelsen

UiA foretar nå en total gjennomgang av alle sine studier. Det betyr at sykepleierutdannelsen kan bli flyttet fra Kristiansand til Grimstad. I tillegg kan det bli store reduksjoner i fagene tysk og fransk.