Politiloggen 22. november

Vannlekkasje og promillekjøring har vært noen av politiets oppgaver natt til lørdag.