Agderposten skriver at utslippet skal ha skjedd mandag denne uken i forbindelse med at kloakkrenseanlegget skulle starte opp en ny del med biologisk rensing. Ifølge avisen har ikke Arendal kommune fått vite om utslippet før onsdag ettermiddag.

Millioner av små plastbiter har drevet i land ved Støleviga på Hisøy etter et utslipp fra kloakkrenseanlegget i forbindelse med at anlegget skulle starte opp en ny del med biologisk rensing av kloakken. Foto: Ernest Boswara

Det skal være snakk om millioner av små plastbilter som nå flyter rundt i sjøen og som er drevet i land ved Stølsviga. Plastbitene brukes til å rense kloakken på Saulekilen i Arendal.

Det vil ta flere dager før det er ryddet opp. Det er et betydelig stykke håndarbeid

— Tilbakeslagsventil stengte

– Det var en tilbakeslagsventil som stengte, og da skjedde utslippet. Du kan si at vi hadde tatt litt for kraftige sikringstiltak, sier overingeniør og leder av renseanlegget, Knut Berg Larsen til Agderposten.

Arne Christen Bentzen fra Arendal kommune leder opprydningsarbeidet. Onsdag kveld var han og flere andre på plass ved Stølsviga der et omfattende opprydningsarbeid ventet dem.

Bentzen sier at de kommer til å holde på helt til det blir mørkt, men at arbeidet vil ta dagevis.

— Vi fortsetter i morgen tidlig. Det vil ta flere dager før det er ryddet opp. Det er et betydelig stykke håndarbeid ettersom opprydningen stort sett foregår manuelt, sier han til Fædrelandsvennnen.

Har fylt en hel container

Til nå har han og de andre som er med å rydder fylt en hel container.

Gravemaskin og hjullaster tas i bruk for å gjøre opprydningsarbeidet lettere. Foto: Ernest Boswara

Han anslår at det kan dreie seg om rundt en million plastbiter, men sier det er vanskelig å vite helt nøyaktig hvor omfattende utslippet har vært.— Det er betydelige mengder.

Ifølge Bentzen var det en ansatt fra Arendal kommune som tilfeldigvis oppdaget utslippet.

— Denne personen tok vannprøver ved Stølsviga og oppdaget plutselig at det lå strødd med plastbiter. Vedkommende varslet med en gang.

Gravemaskin og hjullaster

Plastbitene er cirka 1x1 centimeter store.

14 personer er nå på plass i strandkanten ved Støleviga på Hisøy for å fjerne plastbitene ved hjelp av gravemaskin, hjullaster, sugebiler og spader.— Det brukes også en båt for å samle opp plastbitene i sjøen rundt. Vi har kjøpt inn mange håver, sier Bentzen.

Politiet, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen er varslet.

Ifølge Bentzen konsentreres ryddeinnsatsen på stranden og vannet rundt Stølsviga og Flødevigen der det er flest plastbiter.

— På Hove og Mærdø er det kommet en begrenset mengde med utslipp, men vi holder oppsyn med område, sier han.

Ikke fare for spredning vestover

Arild Pfaff i Statens Naturoppsyn sier det foreløpig ikke er fare for at plastbitene vil spre seg vestover i fylket.

— Siden utslippet skjedde på mandag har vinden stått fra vest. Med den vindretningen forventes derfor spredningen kun å være øst for utslipsstedet. Men hvis vinden stilner, slik den skal inn mot helga kommer det an på strømningene i sjøen hvor bitene finner veien, sier Pfaff.

— Hvor alvorlig er dette utslippet?

— Det er alvorlig nok. Det er uheldig at slike ting skjer. Det blir spennende å se om dette vil ha en negativ effekt annet enn det visuelle, og om hvorvidt disse plastbitene kommer til å dele seg opp i småbiter i fremtiden. Jeg vet ikke nok om denne plasten til at jeg kan si noe om det, sier han.

Leder av renseanlegget, Knut Berg Larsen har foreløpig ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser.