• Østerveien, her over Lund torv ved Rundingen, kan få nytt navn: Universitetsveien. Dette er den naturlige aksen mellom Kvadraturen og universitetet på Gimlemoen. FOTO: Vegard Damsgaard

Østerveien kan bli Universitetsveien

For å knytte kvadratur og universitet tettere sammen, skal denne veien skifte navn.