• Ved Mjåvann vest for Kristiansand passerer om lag 2000 vogntog og lastebiler hvert døgn. Om lag 30 prosent av disse kjører uten last, ifølge tall fra TØI. FOTO: Tore André Baardsen

Hvert tredje vogntog er tomt

Ett av tre vogntog som kjører fram og tilbake på E 39, kjører uten last. Kabotasje får skylden.