• Hans Fredrik Grøvan vil foreslå å gjøre som i Sverige, Danmark og USA og tilby bileiere å kjøpe bilskilt med personlige tekst. FOTO: Kjartan Bjelland

Grøvan lanserer personlige bilskilt

Hans Fredrik Grøvan (KrF) som sitter i Stortingets transportkomité, vil over ferien fremme et forslag om å åpne opp for personlige bilskilt etter modell fra blant annet Sverige.