• BISPEMØTET: Preses Helga Haugland Byfuglien (i midten) har ledet utvalget som nå går inn for homo-bryllup i kirken. Bispemøtet mottar rapporten mandag. FOTO: Schr der, Tor Erik

Bispe-utvalg sier ja til homo-bryllup

Et flertall i Bispemøtets samlivsutvalg åpner for at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken.