• Strandhaven er blant dem som har fått bevilling ved kulturkafé-tilbud. FOTO: Jostein Blokhus

Vil droppe krav om varm mat

De folkevalgte i Lillesand skal ta stilling til et forslag om å droppe kravet til varm mat når det gis skjenkebevilling for brennevin.