• Nissan Leaf topper november-statistikken både i Kristiansand og i resten av landet. FOTO: Tor Mjaaland

Over 40 prosent valgte elbil

Med en elbilandel på over 40 prosent i november både i Kristiansand og i landet totalt sett, fortsetter trenden med en tydelig overgang fra fossile motorer til elektrisk drift.