• Kunstsiloen skal romme Sørlandets Kunstmuseum og Nicolai Tangens samling som nå rommer om lag 2000 verk. FOTO: Mestres Wåge, MPAS og BAX Studios

Ber Cultiva om 100 millioner til Kunstsiloen

Sørlandets Kunstmuseum ber Cultiva om 100 millioner i tilskudd for å bygge Kunstsiloen. I tillegg søker de om 100 millioner i lån.