Kommunestyret i Vennesla gikk inn for rådmannens forslag både i saken om menighetshus-kjøpet og Filadelfia-hyblene. Kommunestyret i Vennesla gikk inn for rådmannens forslag både i saken om menighetshus-kjøpet og Filadelfia-hyblene. Foto: Kjetil Nygaard

Gir sju mill. for menighetshuset – og sa ja til Filadelfias hybler