• Et stort fanggjerde er montert i fjellsiden på E 39 ved Holmen i Søgne. Fredag gikk det et steinras som stengte veien i flere timer. Statens vegvesen sier fanggjerdet fungerer, selv om flere steiner spratt over nettet. FOTO: Jone Strømsvåg

Veivesenet: – Fanggjerdet fungerte slik det skulle

Statens vegvesen skal vurdere det rasutsatte partiet på E 39 i Søgne på nytt, men det gjøres ingen nye tiltak hvis det ikke er fare for nye ras.