«Jenta på broa»: Avdekket samme type lovbrudd i 2013

foto