Ragnhild Kylland (79) er blant dem som ikke er redd for å bli operert ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Her er hun samme med enhetsleder på anestesiavdelingen, Jana Wulff (t.v.) og enhetsleder Christina Gürgen. Ragnhild Kylland (79) er blant dem som ikke er redd for å bli operert ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Her er hun samme med enhetsleder på anestesiavdelingen, Jana Wulff (t.v.) og enhetsleder Christina Gürgen. Foto: Bjelland, Kjartan

Pasienter avlyser operasjoner i Flekkefjord