• Ragnhild Kylland (79) er blant dem som ikke er redd for å bli operert ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Her er hun samme med enhetsleder på anestesiavdelingen, Jana Wulff (t.v.) og enhetsleder Christina Gürgen. FOTO: Bjelland, Kjartan

Pasienter avlyser operasjoner i Flekkefjord

Pasienter som har kommet til akuttmottaket i Flekkefjord har spurt om de heller kan bli sendt til Kristiansand, og andre har avlyst operasjoner fordi de ikke er trygge på kvaliteten på pasientbehandlingen.