• Amalie Birkeland (t.v.) og Iselin Johansen er begge fra Lyngdal, men bor nå i Kristiansand og studerer nå ved Universitetet i Agder. Birkeland var en av dem som meldte flytting fra Lyngdal til Kristiansand for å kunne søke om å få gratis busskort. Nå har hun imidlertid meldt flytting tilbake til hjemkommunen. Johansen har ikke meldt flytting til Kristiansand. FOTO: Bjelland, Kjartan

Mener studentflytting stoppet veksten

For første gang på flere år går folketallet ned i den største vekstkommunen i Listerregionen. Lyngdalsordføreren skylder på studentaksjonen til Kristiansand.