Slutt­reg­ninga begyn­ner å bli klar: – En veldig trist hendelse