Dette er tilbudet sykehuset skal gi pasienter med spiseforstyrrelser

foto