Kritisk til nedleggelse: – Kan føre til en bydel som ikke fungerer