Gang- og sykkelveibroa knyttet til den nye Varoddbrua er forsinket som følge av en frostskade. Gang- og sykkelveibroa knyttet til den nye Varoddbrua er forsinket som følge av en frostskade. Foto: Tormod Flem Vegge

Restar­beid forsinker fullfø­ring av bro og redu­serer fart i tunnel

En frostskade hindrer trafikk på gang- og sykkelveibroa tilknyttet den nye Varoddbrua. Arbeid tett på E 18 ved Haumyrheitunnelen fører til at bilistene må kjøre i 50 kilometer i timen i det ene løpet ei stund til.