10.000 kristian­sandere har ikke svart på vaksine­innkal­ling