Reddet livet mellom trailer og løpsk Audi

— Bilen kom imot meg i feil kjørefelt. På utsiden kom en trailer, forteller Øyvind Raddum, som klarte å kjøre mellom dem og reddet livet i Grimstadporten.