• SPANGEREIDKANALEN: Ivar Lindal var ordfører da Spangereidkanalen ble åpnet i 2007. Først nå foreligger regnskapet som trolig vil bli et pluss på grunn av salg av tomter langs kanalen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Mot pluss for Spangereidkanalen

Regnskapet for Spangereidkanalen foreligger først nå: Trolig vil kanalen gi kommunen inntekter tross mange flere utgifter enn forventet.