• brovinge_ventil.jpg FOTO: Frank Salvesen

Innstiller ettermiddagsseilasen

Etterarbeid gjør at også dagens seilas med Superspeed er kansellert.