• Odd Salvesen fikk ingen garantier av ordføreren.

Ingen nåde for Hestmanden

Hestmanden betaler 300 kroner døgnet for å ligge til kai i Kristiansand. Odd Salvesen (Pp) fikk ingen garantier av ordføreren om at museumsskipet skal få slippe denne avgiften.