• BLIR IKKE REGISTRERT: Når politietterforskningen avdekker at en trafikkulykke er selvmord, tas ulykken ut av den offisielle ulykkesstatistikken. Veivesenet antar at mellom fem og ti prosent av alle dødsulykker i Norge er selvmord. FOTO: Reidar Kollstad

Fjerner selvmord fra statistikken

Statens vegvesen antar at mellom fem og ti prosent av alle dødsulykker i trafikken er selvmord. Slike ulykker blir tatt ut av offisiell ulykkesstatistikk.