• MÅ BYGGES NY: Jernbaneundergangen ved Kilankrysset på Ålefjærveien må bygges ny for å kunne takle en enorm trafikkvekst med utbygging av Venneslaheia og Hunsøya. Undergangen er i dag for smal, mener Vianova. Prisen vil bli over ti millioner. FOTO: Frode Lindblom

Dette krysset er blitt Venneslas hodepine

Tunnel til Venneslaheia blir rådyrt. Dette krysset må utvides og senkes, Ålefjærveien utbedres og jernbaneundergangen bygges ny.