• PARKERING: I tillegg til et eget bygg for behandling av retur og gjenvinnbart avfall skal tomta til Asko på Gaupemyr brukes som base for distribusjonsbilene til selskapet. Hele tomta skal asfalteres og det bygges en egen avdeling for sjåførene. FOTO: Helge Corneliussen

Asko bygger miljøstasjon

I løpet av få dager har bygget til Askos nye miljøstasjon på 3000 kvm reist seg på Gaupemyr.