RETTSVILLFARELSE: Juristene i saken, statsadvokat Hilde Sakariassen og forsvarerne, advokatene Sveinung Søndervik Johnsen og Per Ivar Hessen, startet før rettsforhandlingene i går diskusjonen om mulig rettsvillfarelse i saken. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

KRISTIANSAND: Den ene tiltalte, en 40 år gammel mann, var i avhør hos politiet 8. april, etter at det var gjort beslag av 45 gram metamfetamin, nesten en liter GHB og 87 fenazepamtabletter i taket utenfor leiligheten hans i Kvadraturen. Da fikk mannen beskjed fra politiet om at fenazepam ikke sto på narkotikalista.

– Vi gjorde også undersøkelser på internett og jeg forsikret meg om at fenazepam ikke sto på narkotikalista, sa 40-åringen i sin forklaring for tingretten onsdag.

Politiet var ikke klar over at preparatet, som er beroligende, var kommet på narkotikalista da tiltalte var i avhør 8. april, to uker etter at norske myndigheter hadde stemplet fenazepam som narkotika. Derfor nektet også den tiltalte straffskyld for et beslag på til sammen ti kilo fenazepam som ble gjort i et leid lagerlokale på Lund i juli i fjor. Der ble det også beslaglagt pulver tilstrekkelig til å produsere 4000 tabletter med en tablettpresse som var innført til Norge og plassert i lagerlokalet.

Vinduene tildekket

I retten ble det stilt mange spørsmål om hvorfor den tiltalte sammen med en kompis på 26 år fra Kristiansand leide et lagerlokale på Lund i kompisens navn for å oppbevare en sekk med ti kilo fenazepam. Videre lurte aktor på hva tablettpressa hadde å gjøre der, og hvorfor vinduene var tildekket med søppelsekker, og hvorfor ikke tablettene kunne ligge i leiligheten til 40-åringen.

40-åringen hadde svar. Lokalene ble leid for å plassere kompisens møbler, og tablettpressa var innkjøpt som en erstatningspresse til en annen kompis. – Nei, det vet jeg i grunnen ikke, sa 40-åringen på spørsmål om hvorfor vinduene ble tildekket.

I to og en halv time ble tiltalte krysseksaminert av aktor, konstituert statsadvokat Hilde Sakariassen.

Løslatt av retten

For forsvareren, advokat Sveinung Søndervik Johnsen, er det avgjørende å få retten til å forstå at hans klient må frifinnes på grunn av rettsvillfarelse. – Han visste at fenazepam var lovlig. Han fikk til og med bekreftende svar fra politiet om lovligheten, og det skjedde to uker etter at norske myndigheter klassifiserte fenazepam som et narkotisk middel, sier Johnsen. Hans klient ble for øvrig løslatt fra varetekt nettopp med den begrunnelse at det her kunne dreie seg om rettsvillfarelse.

Den andre tiltalte i saken forsvares av advokat Per Ivar Hessen.

Det er riksadvokaten som har tatt ut tiltale for oppbevaring av ti kilo fenazepam, fordi oppbevaring av dette stoffet i den mengden som i den aktuelle saken rammes av den strengeste narkotikabestemmelsen i straffeloven.

Kristiansand tingrett skal ta standpunkt til om de to tiltalte virkelig var klar over at dette var narkotika, og om omstendighetene rundt det leide lokalet og innkjøp av tablettpresse bevismessig tilsier at de visste de gjorde noe galt, men satset på at det skulle gå godt.