• DYR ORDNING: 1216 millioner kroner er tatt inn i bomringen i Kristiansand siden 1997. Samtidig er bare 888 millioner kroner overført til Statens Vegvesen og brukt på vei. Resten er brukt på renteutgifter, drift og vedlikehold. Bilde fra bomstasjonen på Bjørndalssletta. FOTO: KJARTAN BJELLAND FOTO: Kjartan Bjelland

Hver fjerde krone gikk til drift

Drift av bomringen i Kristiansand kostet 298 millioner kroner på 12 år – 25 prosent av inntektene.