• OPPRØRT: Trond Blattmann reagerer sterkt på at ordfører og varaordfører har overprøvd de pårørende og fagetatenes ønske for minnesmerket etter 22. juli. Her måler han steinsettingen under minnesmerket, som han skulle ønsket hadde blitt dobbelt så stor. FOTO: Tore-Andre Baardsen

- At det er mulig å rote det så til

Vidar Kleppe forlanger at ordfører Arvid Grundekjøn i løpet av dagen gir opp kampen om å endre på minnesmerket etter 22. juli.