- Var som et såpestykke

Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn mener tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fremstod som et såpestykke i diskusjonen rundt innføringen av rushtidsavgift i Kristiansand.