Forlik til 2,5 millioner

Kristiansand betaler 2,5 millioner kroner til selskapet Geomatikk IKT As for å unngå rettssak etter omtakseringen av eiendomsskatt.