• Svært komplekst: Ny E 39 fra Gartnerløkka til Breimyr er et stort, komplekst prosjekt. Det er trangt, vanskelig med omkjøring, og mange etater involvert i planleggingen. FOTO: Arkiv

Veiplaner for 6,4 milliarder kroner

Statens vegvesen jobber nå med veiplaner i Vest-Agder for rundt 6,4 milliarder kroner. Da er ikke en eventuell ny, ytre ringvei rundt Kristiansand tatt med.