• FOTO: Tor Erik Schrøder

Manuell dirigering ved Trybakken i to uker

Statens vegvesen asfalterer og retter ut det ulykkesutsatte veistykket på E 39.