Ingen problemer i juletrafikken

Ifølge Statens vegvesen, NSB og Avinor går alt foreløpig på skinner.