Skogbrann på Evje

Kastet fra seg fyrstikk i hytteområde, brant opp halvannet mål skog.