• DELER UT STIPENDER: Bak fra venstre: Daglig leder i Lindesnesrådet, Per Storetvedt, Rolf Steinar Bergli, biblioteksjef i Lindesnes og kultursjef i Mandal, Alfred Solgaard. Foran Ingrid Lyngmo, kulturkonsulent i Audnedal og leder av det regionale kulturforumet, John Erik Kristensen. FOTO: Hanne Christine Bor

37 søkere til regionale kulturstipender

Nesten halvparten søkte på musikkstipendet.