• MILLIONPROSJEKT: Valle kommune har mellom anna finansiert brua over til alpinsenteret i Brokke. Dei må førebels sjå langt etter dei 8,7 millionane dei har lagt ut, sidan den skal finansierast med inntekter frå tomtesal. FOTO: Kjetil Reite

Valle taper på elendig hyttesal

Valle kommune har lagt ut 18 millionar til løypetrasear, breiband og veganlegg i Brokke. Dårleg hyttesal fører til at dei kun har fått tilbake ein femdel.