• FOTO: Amund Hestsveen

Bergensfirma ordnet drivstoff til yachten

Når den lokale bensinstasjonen er lagt ned, får bensinstasjonen komme til deg.