FLEKKEFJORD: Nå blir trolig ekteparet tilkjent 150.000 kroner i erstatsning, skriver Agder.

Det var i 2009 at Hogstad kvakk til da naboen heiste på plass boligelementene på nabotomta. Ekteparet mente bygget måtte være langt høyere enn det framgikk av papirene. De la inn protest på byggingen, men ble ikke hørt.

— Vi ble forsikret om at huset skulle bygges på høydecote 65. (65 meter over havet) Da tomten ble planert, reagerte vi på at det ble altfor høyt i forhold til dette, og ba kommunen komme og sjekke, men de hørte ikke på oss, sa Jan Erik Hogstad til Agder.

Ifølge Hogstad skal han ha ventet lenge med å bygge sitt eget hus i påvente av en avklaring om hvor høyt nabohuset ble.

— Vi er klar over at ingen har rett på utsikt, men når vi venter i ett år med å bygge for å se hvordan andre hus blir plassert, og vi gang på gang forsikrer oss om at vi vil kunne se fjorden over naboens tak, så må vi bare reagere på en slik kommunal tabbe, sa Hogstad.

Familien engasjerte advokat, og i rådmannens innstilling til formannsskapet, legger kommunens administrasjon seg flat.

— Saksfremstillingen oppga annen høyde for ferdig gulv enn den høyden huset faktisk ble plassert. Denne opplysningen førte til at det ble skapt en forventning om at mønet ble tilsvarende lavere, skriver rådmannen i saksinnstillingen.

Rådmannen har derfor gått med på å omtaksere Hogstads eiendom. Taksten viser en verdiforringelse på 150.000 kroner. Det innstilles også på at Hogstad får dekket advokatutgifter på 22.000 kroner.