Får 150.000 kr. for tapt utsikt

Da naboen til Linda og Jan Erik Hogstad bygde 2,4 meter høyere enn oppgitt, protesterte de på høyden, men ingenting skjedde.