Vanskelige kjøreforhold i vest

Mye vann i tillegg til is fører til farlige veier i Lister.