• USIKRE: Styrer Jorunn Eielsen Braadland og fagleder Elisabeth Hestås ved Vigmostad barnehage føler nå stor usikkerhet over hva en privatisering av barnehagen betyr. Foreldrene er direkte negative til et slikt opplegg. FOTO: Jarle R. Martinsen

Vil selge barnehager

Lindesnes-politikerne gjør alt for å bli kvitt eiendomsskatten: Et av tiltakene er å selge to av tre offentlige barnehager.