Over 80 prosent nei-flertall i Arendal

Etter at forhåndsstemmer og en valgkrets er talt i Arendal har 81,7 prosent av velgerne sagt nei til fylkessammenslåing. Så langt er nesten 5000 stemmer talt opp.