• Brannen i denne kranbilen skapte totalt kaos på hovedveinettet i rushtrafikken. FOTO: Leserbilde

Vil bekjempe køkaos med gangvei

Bilist: – Bør åpne stengte veier ved køkaos. Veivesenet: – Vi jobber med å bygge nye gang— og sykkelveier for å redusere køene.