MANDAL: Problemet med tungtrafikken ut til Gismerøya i Mandal har vært et problem lenge. Ifølge lokalavisen Lindesenes møttes politikere, eiendomsbesittere, representanter for næringsliv og beboere i området tirsdag til debatt i Mandal.

Tungtrafikken har lenge tært på tålmodigheten til beboerne i Søren Jaabæks vei. Under debatten ble det ifølge lokalavisen klart at tunnel vil være den beste løsningen på problemet for alle parter.

Det foreligger tre forslag om tunnelløsninger:

  • Tunnel fra området ved MTB og Elektro Sør ved E 39, til boren over til Gismerøya

  • Tunnel fra bunnen av Klevebakken, til broen over til Gismerøya

  • Løsmassetunnel fra Felleskjøpområdet ved Gismerøveien til området ved Ljosheim.

SAKENS KJERNE: Det er tungtrafikken ut hit til Gismerøya som skaper problemer for både beboere og politikere.

– Dersom vi går for tunnel fra Klevebakken til broen over til Gismerøya vil det redusere kostnadene betydelig. Ved en slik løsning vil kostnadene ligge på samme nivå som å utbedre Søren Jaabæks vei, fortalte leder for Malmø vel Titti Seyffarth Ibir ifølge avisen Lindesnes.– En tunnel kan bli realisert, men flere aktører må bidra, sa planutvalgsleder Harald Øyslebø (Frp) og henviste til fylkeskommunen, Staten i tillegg til Mandal kommune og Mandal Havn.

Ordfører Alf G. Møll ønsket ikke å love noe overfor beboerne i området.

– Alle ønsker seg en tunnel, men så skal man prioritere og ingen kan forvente at det skal skje på en, to, tre, sa han ifølge lokalavisen.