Styreformann i Sørlandet Sjø og Fritid AS, Svein Erik Nævestad, jobber for fullt for å få med seg investorer som er villige til å bla opp tilsammen 70 millioner kroner. Så mye vil nemlig den planlagte utvidelsen av Lyngørporten trolig koste.

Dette byggetrinnet skal blant annet fordoble sengekapasiteten til reiselivsanlegget. I tillegg er det snakk om å bygge et nytt kurs— og konferansesenter som skal gjøre det mulig å satse sterkere på kurs- og konferansemarkedet.

Utbyggingen innebærer dessuten en egen velværeavdeling med svømmebasseng.Positivt spor

Svein Erik Nævestad sier til Tvedestrandsposten at arbeidet med å få finansiert utbyggingen er inne i et positivt spor, men ennå mangler det biter i puslespillet. Han vil foreløpig ikke si noe om hvilke investorer som er inne i bildet.

Tvedestrandsposten kjenner til at utbyggingsplanene nylig ble presentert for hovedstyret i Sparebanken Sør, som ga store lån da det eksisterende anlegget ble bygget i 1997 -98. Trolig vil banken om kort tid få forespørsel om å bidra med mer penger.Mye står på spill

Det er svært viktig for eierselskapet å få de nødvendige millionene på plass.

Det har lenge vært arbeidet for å få Lyngørporten inn under SAS-paraplyen, og styret i Radisson SAS er positivt til dette. Betingelsen for et samarbeid er imidlertid at Sørlandet Sjø og Fritid AS kan garantere at byggetrinn to lar seg realisere. Først da er styret i Radisson SAS villig til å inngå forpliktende avtaler.

Målet er å få på plass en franchiseavtale med Radisson SAS innen utgangen av 2000, dermed haster det med å få de nødvendige millionene på plass.

Lyngørporten drives i dag av DDG (Destination Development Group). Selskapet har inngått en toårig leieavtale som går ut i september neste år.

Sørlandet Sjø og Fritid AS har en gjeld på rundt 56 millioner kroner. Eierselskapets utgifter til renter og avdrag avspeiles i en høy husleie, som gjør det umulig for DDG å drive lønnsomt. I fjor viste driften en underbalanse på 5 millioner kroner.

Dersom det viser seg umulig å finansiere utbyggingen av reiselivsanlegget, og Radisson SAS dermed trekker seg fra fremtidig samarbeid, ligger det i kortene at DDG kan komme til å si nei til å forlenge leiekontrakten.

I så fall kan fylkets største reiselivsanlegg stå uten drivere.Langt vanskeligere

I juni i år vedtok Tvedestrand kommunestyre at Sørlandet Sjø og Fritid AS skal få lov til å seksjonere ut boenhetene på Lyngørfjorden og selge dem til private. I denne salg- tilbakeleiemodellen må kjøperne forplikte seg til å leie leilighetene tilbake til driftsselskapet størstedelen av året.

Eierne håpte opprinnelig at inntekter fra salget av de eksisterende boenhetene skulle gjøre det mulig å gå i gang med byggetrinn to.

For å sikre at boenheter ikke selges ut uten at det blir noe av den planlagte utvidelsen av reiselivsanlegget, satte imidlertid politikerne som krav at det ikke kan selges boenheter før hele utbyggingsprosjektet er finansiert og gjennomført.

Dette har gjort det langt vanskeligere for eierne å få tak i pengene som trengs for å gjennomføre utbyggingen.