Ressurskrevende brukere vil få et dårligere tilbud